Ogłoszenia Parafialne

Zaproszenie do Konkursu Palm Wielkanocnych

 

Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych

 

 1. Celem konkursu jest:
  1. Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm wielkanocnych.
  2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej oraz powrót do tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocnym.
  3. Aktywizacja mieszkańców parafii w kierunku sztuki ludowej.
 2. Konkurs obejmuje palmy o wymiarach od 150cm do 300cm.
  1. Prace grupowe dotyczą kategorii:
   1. oddziały przedszkolne (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
   2. prace wykonywane przez całą rodzinę (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).
  2. Prace indywidualne oceniane będą w kategorii:
   1. uczniowie klas I-III szkół podstawowych – palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
   2. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
   3. uczniowie klas VII-VIII, gimnazjum i szkół średnich – palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).
 3. Ocenie podlegają następujące kryteria: – kompozycja, kolorystyka (inspiracją mogą być stroje ludowe), – wykonane własnoręcznie kwiaty z bibuły, rośliny naturalne (np. bazie, bukszpan, jałowiec) sztuczne plastikowe kwiaty są niedopuszczalne – staranność i pracochłonność wykonania – wiek twórcy – UWAGA! Konkurs nie przewiduje nagród za najwyższą palmę!
 4. Termin i miejsce: Zapisy i zgłoszenia palm przyjmowane będą 02.04.2022 przed szkołą Podstawową im. T. Kościuszki w godzinach od 8.00 do 8.45. Poświęcenie palm przed procesją pokutną z parkingu szkoły ul. Narodową do kościoła, a następnie Msza św.
  Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędą się 02 kwietnia 2023r. (Niedziela Palmowa): – w Brzeziu po Mszy Świętej o godzinie 10.00, –
 5. Oznaczenie prac:
  1. Każda palma powinna zawierać numer przypisany do karty informacyjnej na której wyszczególnione będą następujące dane:
   1. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace grupowe:
    1. w przypadku przedszkola: nazwa grupy, adres szkoły, nr kontaktowy do opiekuna,
    2. w przypadku rodziny: imiona wszystkich członków rodziny wykonujących palmę, wiek dzieci, nr kontaktowy,
   2. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace indywidualne: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy do rodzica.
 6. Organizator zaznacza, że ma prawo odrzucić zgłoszoną do konkursu palmę, jeżeli:
  1. jej wysokość będzie mniejsza niż 150cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
  2. jej wysokość będzie większa niż 300 cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
  3. organizator będzie mieć wątpliwości czy palma została wykonana własnoręcznie (np. w przypadku zgłoszenia palmy zakupionej na stoisku wielkanocnym),
  4. będzie zawierała sztuczne kwiaty, nie wykonane własnoręcznie,
  5. nie będzie karty informacyjnej i numeru.
 7. Decyzje podjęte przez członków jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Regulamin zaakceptował ks. Proboszcz, który zaprasza do konkursu! Wyrażam zgodę na przechowywanie przez organizatorów moich danych osobowych podczas przeprowadzania konkursu………………….…………………………………

Zgodnie z zasadami Rodo wszelkie dane osobowe zostaną zniszczone zaraz po konkursie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA PALMY WIELKANOCNEJ

Numer: …………………………

Kategoria: ………………………………

Praca indywidualna,

Autor (imię, nazwisko): ………………………………………………………………………………………….

Nazwa Szkoły: …………………………………………………………………

Klasa: ………

Telefon kontaktowy: ………………..………………….

Praca zbiorowa: Rodzina – imiona i wiek dzieci, które wykonały palmę i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..

Szkoła adres, klasa: …………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna: ………………….…………………………………………..
lub
Przedszkole – nazwa grupy: ……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna: ………………….……………………………………………..

Telefon kontaktowy: …………………………….