Diakonia Muzyczna

„SONITUS DEI” to chór mieszany, działający przy parafii NMP Matki Kościoła w Brzeziu.
Powstał w 2014 roku z inicjatywy ks. Proboszcza Grzegorza Kubika, który opiekę dyrygencką nad zespołem powierzył organiście Panu Michałowi Całek.

Chór uświetnia Msze Św. i uroczystości, zarówno w parafii, jak i innych ościennych parafiach oraz bierze udział w lokalnych wydarzeniach artystycznych.

Wielkim wydarzeniem w kalendarzu zespołu jest organizacja koncertu kolęd z udziałem instrumentalistów.
Koncert cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej w którym biorą udział władze powiatowe i gminne.

Chór wykonuje przede wszystkim muzykę religijną, zarówno dzieła muzyki dawnej, jak i utwory współczesnych kompozytorów.
Uczestniczył w spotkaniach Chórów „Cantate Domino” w Zabierzowie oraz w festiwalu pieśni religijnej „Salve Caecilia” w Krzeszowicach.

Chór liczy 28 osób w różnym wieku, kochających muzykę i śpiew.