Diakonia Służby Liturgicznej

Rys historyczny

Służba  Liturgiczna  Ołtarza naszej Parafii czyli Ministranci i lektorzy obecni są w parafii od samego początku jej istnienia.

Służba Liturgiczna dziś

Obecnie w naszej  parafii jest  5 lektorów, a także pewna liczba „seniorów”, czyli lektorów którzy ukończywszy szkołę średnią pracują lub studiują.

 

LEKTORZY

Kim jesteśmy?

Jesteśmy przede wszystkim integralną częścią Duszpasterstwa Liturgicznej Służby Ołtarza obok ministrantów, scholi. Naszym głównym zadaniem jest czytanie Słowa Bożego podczas Liturgii. W miarę możliwości staramy się włączać i wspierać wszelkie inicjatywy podejmowanych w parafii. Opiekunem naszym jest ks. Proboszcz.

 

Czy do lektorów może przyjść każdy i jakie warunki musi spełniać?

Grupa lektorów jest grupą otwartą i zawsze chętnie przyjmuje nowych kandydatów. Zwykle są to ministranci, którzy uczęszczają do gimnazjum lub szkoły średniej. Chociaż zdarzają się i tacy, którzy pierwsze kroki w służbie przy ołtarzu stawiają w gronie lektorów. Warunkiem przystąpienia do naszej grupy jest podjęcie rocznego kursu przygotowującego do posługi lektora. Kurs taki kończy się uroczystym błogosławieństwem do posługi.

 

Czy wiele pracy należy włożyć, aby stać się Lektorem?

Służba przy ołtarzu wymaga opanowania różnych zasad i umiejętności. W gronie lektorów staramy się dążyć do perfekcji w swych działaniach i dlatego też staramy się służyć coraz lepiej. Nie od dziś wiadomo, że praktyka czyni mistrza, więc im częściej się służy tym lepiej się to robi.

 

Zapraszamy!