Ogłoszenia Parafialne

KK/27/2020

Szczęść Boże,

przekazujemy do umieszczenia w ogłoszeniach parafialnych lub  do wiadomości duszpasterzy następujące informacje:


Prosimy dodać do ogłoszeń parafialnych w najbliższą niedzielę tj. 08.11.2020 r.  komunikat o treści:

Wojewoda Małopolski zachęca do włączenia się w organizowanie tzw. szpitali tymczasowych dla osób chorych na COVID 19. O pomoc proszeni są lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii oraz inne osoby posiadające podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej (przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze).  Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.muw.pl). 


Po Mszach świętych sprawowanych w intencji Ojczyzny w Narodowe Święto Niepodległości należy odśpiewać Mazurek Dąbrowskiego.


Zwracamy uwagę na treść kolejnej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która w dniu wczorajszym została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1972. Zmiany wchodzą w życie z dniem 7 listopada br.

Zmieniony został m.in. § 28 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
– oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”

In Christo
Kancelaria Kurii