Ogłoszenia Parafialne

31 Niedziela Zw. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.2020

 

Tylko wówczas jesteśmy święci, czyli błogosławieni, szczęśliwi, gdy wybieramy drogę Pana. Tylko wtedy wielka jest nasza nagroda w niebie.

Dzisiaj Msze święte o godz.: 8.00, 10.00 i ok 14.45
O godz. 14.00 Różaniec (Wypominki jednorazowe). Mszy św. o godz. 16.00 nie będzie.

  • W poniedziałek – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH –
    Dzień Zaduszny (2.XI). Msze święte o godz. 8.00 ,18.00,19.00
    W tym dniu i przez cały listopad w dni powszednie będziemy zanosić przed każdą Mszą św. modlitwy za zmarłych, poleconych w Wypominkach rocznych i jednorazowych. Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek, 6.XI.2020 r.
  • W środę – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

 

  • 6.XI przypada I piątek miesiąca. Msza św. i Nabożeństwo I-piątkowe o godz. 17.00. Spowiedź od godziny 16.00
  • 7.XI – I sobota miesiąca. Po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic różańcowych.

 

Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

  1.  Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
  2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Wypominki Roczne – modlimy WSPÓLNOTOWO się za naszych zmarłych przez cały rok w I i III niedzielę miesiąca o godz. 7:50, 9:50 i 15:50. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na Eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie

Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek, 6.XI 2020 o godz. 17.00

Wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.
Kartki na wypominki można pobrać przy wyjściu z kościoła i złożyć osobiście u mnie /do końca listopada/ lub wrzucić do skrzynki na listy przy wejściu na plebanię lub przy wejściu do Kościoła. Proszę o czytelne wpisanie imion i nazwisk zmarłych polecanych w wypominkach oraz określenie godziny!

Proszę jednocześnie Tych Czcigodnych Parafian o uzupełnienie zaległych ofiar /na utrzymanie cmentarza na kolejne lata/ za miejsce grobowe – szczególnie od roku 1999/2000 do 2020 oraz Tych z Państwa, którym w tym roku kończą się terminy.

 

Składam serdeczne podziękowanie Paniom i Panom, którzy wczoraj podjęły trud przygotowania świątyni z ul. Szlacheckiej 89,99,101,111,124. Bóg zapłać za za złożoną ofiarę! a Państwu Alicji i Adamowi Świech z ul. Jeziorańskiej wraz z całą Rodziną bardzo dziękuje za tyle kwiatów /chryzantem/ jak co roku, a nawet więcej bo przystrojona została nasza grota NMP z Lourdes! Bóg zapłać!
W przyszłym tygodniu zapraszam przedstawicieli rodzin: /ul.Szlachecka/ 119,121,127,129,133

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen.
x.Ryszard