Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020

 

Msza św. Rezurekcyjna o 6.00 rano pozostałe Msze święte dzisiaj i jutro – w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy – tak jak w każdą niedzielę!

 

W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego–  Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w czasie Mszy świętych! Bóg zapłać tym, którzy przyczynili się do godnego i pięknego przeżycia Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez zaangażowanie w liturgii, czuwania oraz przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

 

Pani  Izabeli Szeląg i  jej Mamie z kwiaciarni FLORIZA z Ujazdu dziękuję za ofiarowane kwiaty do Grobu Bożego wokół Groty NMP Niepokalanej  a Paniom Barbarom i Pani Katarzynie /nie tylko za współfinansowanie kwiatów do Grobu Bożego ale także przy ołtarzu/ ale też za przygotowanie tak pięknego wystroju kościoła!!! 

Panom Adamowi  Piwowarowi  za poświęcony czas i trud  przy powstawaniu Ciemnicy  Grobu Pańskiego a także za zorganizowanie kwestii technicznych transmisji internetowej.

Pani Stanisławie Sowa , Pani Marioli Kurbiel  i jej Mamie Pani Teresie za troskę o świeże obrusy na ołtarzach , stolikach oraz świeżą bieliznę kielichową , alby służące  do liturgii.

Panu organiście Michałowi  wsparcie śpiewem . Panu Przemkowi z Ujazdu, strażakom  za możliwość samochodowej procesji błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem!

Pani Jolancie Syrek z Diakonii chorych, Elżbiecie i Grzegorzowi Perzyna oraz  Panom sołtysom z Brzezia i Ujazdu za współsponsoring a także zorganizowanie i bezpieczne dostarczenie 29 świątecznych paczek dla naszych chorych i starszych wiekiem osób!

Panu Kazimierzowi Smotrzykowi  i Zdzisławowi Sowa za wszechstronna pomoc i nieustanny dyżur techniczny . Państwu Małgorzacie i Leszkowi Koszałko z Ujazdu dziękuje za  wsparcie dla liturgii w kościele – jakie od nich uzyskałem i dzięki , którym była i jest możliwa łączność transmisyjna!

 

Dziękuję wszystkim Parafianom  za udział transmisyjny czas czuwania w  liturgii.

Od Niedzieli Palmowej i przez cały czas Triduum  Paschalnego zanotowaliśmy ponad  2.231 wejść połączeniowych transmisyjnych – DZIĘKUJĘ  WAM ZA WASZĄ ŁĄCZNOŚĆ DUCHOWĄ!

 

Dziękuję 48 osobom – naszym  PARAFIANOM, którzy w ostatnich 4 tygodniach poprzez swoje ofiary utrzymywali płynność finansową parafii /wpłacane na konto lub składane do skrzynki pocztowej koło wejścia na plebanie/ i tym WSZYSTKIM , którzy zamierzają wspierać dalej naszą świątynie!

BÓG WAM ZAPŁAĆ DOBRZY LUDZIE!

 

W najbliższą sobotę, 18.IV, proszę o podjęcie dyżuru mieszkańców ul. Jezioranskiej nr-y: 27,29,31,34,46 

 

Wszystkim Parafianom oraz mieszkańcom w imieniu swoim jak i Panów Sołtysów Ujazdu i Brzezia życzę Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!!!