Ogłoszenia Parafialne

Szanowni Państwo!

szlachetna_paczkaAkcja „Szlachetna Paczka 2019”, w której bierze udział młodzież naszej parafii weszła w etap najważniejszy. Rejestr rodzin zwracających się o pomoc zawiera listę liczącą niemal 1500 pozycji. Wśród nich to ludzie starzy, opuszczeni, niepełnosprawni ale wszyscy próbujący samodzielnie zaradzić trudnościom. Wszelka pomoc niesiona z zewnątrz ułatwi im codzienne bytowanie, zmotywuje do aktywności własnej. Taki jest sens Szlachetnej Paczki. Te rodziny czekają na wsparcie, wierząc ,że obok znajdą się ci, dla których dzielenie się stanowi sens bycia bliźnim. Te rodziny
zwracają się także do nas. Nie bądźmy obojętni. Możecie włączyć się do akcji prowadzonej przez młodzież naszej parafii. Działając razem możemy zaspokoić potrzeby większe a istotne dla obdarowywanych. Wybrano już 1 z tych rodzin . Jak możecie wspomóc akcję na rzecz tej rodziny? :

  1. Dostarczając odzież , środki czystości , żywność w dniach 1-5 grudnia w godzinach 7,00- 15,00 do budynku szkoły. Lista w/w artykułów będzie do wglądu na tablicy ogłoszeń obok
    Kościoła oraz na str www naszej parafii.
  2. Dając datek na zakup rzeczy, które są wskazane jako niezbędne potrzeby wybranej przez nas rodziny.

Datki te zbiera młodzież do puszek oznaczonych logo Świątecznej Paczki po mszach św w niedzielę 1 grudnia 2019.

Młodzież już dziś dziękuje za hojność i zaangażowanie we wspólne działanie na rzecz bliźnich.