Ogłoszenia Parafialne

29 Niedziela zwykła – 16.10.2022

 

Dzisiaj rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową!

 

W tym tygodniu przypadają następujące święta i wspomnienia:

  • Dzisiaj – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
  • W poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
  • We wtorek ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY, patrona Służby Zdrowia
  • W środę wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika (+19.X.1984)
  • W czwartek UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa
  • W piątek – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
  • W sobotę – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża (Odpust w Sanktuarium św. Jana Pawła II)

 

W przyszłą niedzielę rozpocznie się przeżywany w całym kościele Tydzień Misyjny. Składka przeznaczona będzie na cele misyjne.
W ubiegłą niedzielę ofiara do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 824 PLN 50gr. Za wsparcie młodych, zdolnych ludzi, składam serdeczne „Bóg zapłać”. Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji.

 

Dziękuję bardzo Rodzinom z ul. Widokowej 61,89,91,93,97 za wysprzątanie świątyni
W przyszłym tygodniu zapraszam przedstawicieli rodzin z ul. Krótka 2,7,21,23 …mieszkańcy Tomaszowic …za Stodołem 4,77,78

 

„Bóg Zapłać” za dzisiejsze ofiary składane na wsparcie działań remontowych wokół naszego kościoła!

Na cmentarzu są pojemniki na szkło, zwiędłą zieleń i zniszczony plastik ze świec – proszę o segregowanie odpadów na cmentarzu, gdyż jest to wspólna sprawa całej wspólnoty parafialnej.

 

WYPOMINKI – NASZA PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych wypominając ich w modlitwie różańcowej. Wypominki to szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga
X wieku. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”

Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej. Wyróżnia się:

1. Wypominki Listopadowe /Jednorazowe/ – modlimy się za naszych zmarłych zapisanych na kartkach każdego dnia w czasie oktawy Wszystkich Świętych podczas Różańca św. o g.14.00 w naszym kościele parafialnym a później podczas Mszy świętej sprawowanej w godz. MIŁOSIERDZIA, jak również po zakończeniu oktawy przez pozostałe dni listopada o godzinie 17:30.

2. Wypominki Roczne – modlimy WSPÓLNOTOWO się za naszych zmarłych przez cały rok w I i III niedzielę miesiąca o godz. 7:50, 9:50 i 15:50. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na Eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie

 

Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych do Miłosierdzia Bożego a od maja do października Dusze wypominane polecane będą na Mszy św. Fatimskiej. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek, 4.XI 2022 o godz. 18.00

Wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.

Tradycja Kościoła zna jeszcze jeden sposób modlitwy za zmarłych – ofiarowanie odpustu. Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy, grzech zostawia w człowieku niszczące skutki także wtedy, gdy został już odpuszczony. Te bolesne
następstwa grzechu nazywane są „karą doczesną”. Pokuta to właśnie stopniowe uwalnianie się z następstw grzechu, duchowa rekonwalescencja, która trwa także po śmierci w czyśćcu. Odpust jest formą przyspieszenia tego procesu.

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu można uzyskać:

* Od południa Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny – przez nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”.

* Od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu, czyli:

1) Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.

2) Komunia święta.

3) Modlitwa w intencjach papieża. Nie za osobę papieża, ale w intencji, jaką on wyznacza. Nie trzeba jej znać. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem, np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.

4) Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba zastanawiać się, czy ten warunek jest spełniony, czy nie. To wie Bóg. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu

 

Kartki na wypominki można pobrać przy wyjściu z kościoła i złożyć osobiście u mnie / do końca listopada. Proszę o czytelne wpisanie imion i nazwisk zmarłych polecanych w wypominkach oraz określenie godziny!

Jako Wasz duszpasterz składam serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną przy okazji wypominek ofiarę, która będzie przeznaczona na cele dobroczynne.

Proszę jednocześnie Tych Czcigodnych Parafian o uzupełnienie zaległych ofiar / na utrzymanie cmentarza na kolejne lata/ za miejsce grobowe – szczególnie od roku 1999-2000-2002 do 2022 oraz Tych z Państwa, którym w tym roku kończą się terminy.

 

Ks. Ryszard