Ogłoszenia Parafialne

5 Niedziela Wielkiego Postu – 03.04.2022

 

Serdecznie zachęcam do zaczerpnięcia obficiej ze skarbca duchowych treści rekolekcji , które rozpoczęliśmy albowiem jak mówi psalmista Dusza moja oczekuje Pana, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie (Ps 130).
Program rekolekcji jest umieszczony w gablocie parafialnej. Można także skorzystać z egzemplarzy wyłożonych na stoliku obok zakrystii i przy wyjściu z kościoła.

Gorzkie Żale w niedziele o godz. 15.00, popołudniowa Msza święta – około  godz. 15.50.

Dziękuje wszystkim Dzieciom /oddziałom przedszkolnym oraz od I kl. do VIII/ ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Brzeziu oraz ich Rodzicom a także Gronu Pedagogicznemu za udział w akcji, „kanapka dla Siostry i Brata z Ukrainy”!

Dziękuję bardzo panom Piotrowi Łagoszowi i Łukaszowi Drewniakowi za wykonane prace porządkowe przy kościele: odkurzenie i wytrzepanie wykładzin z podestu i ze schodów oraz zdeponowanie wraz z wycieraczkami w magazynku.
Dziękuję Państwu Alicji i Adamowi Świech za ofiarowane kwiaty do groty i wokół kościoła!

Baranki Wielkanocne – ofiary przeznaczone na Caritas dla dzieci z Ukrainy!

Dziękuję bardzo Państwu z ul. Złotej 6, Akacjowej 12,14 ul. Kulki 9,14 i ul. Reja 18 za wczorajszy dyżur w trosce o czystość i estetykę naszego kościoła i sali św. Franciszka oraz złożoną ofiarę. W przyszłym tygodniu zapraszam przedstawicieli rodzin Brzezia z ul. Kluczwody 1B/4, 9,10,17,20

Za tydzień będziemy obchodzić niedzielę Palmowa – zapraszam do wzięcia udziału w konkursie na „ najpiękniejszą palmę wielkanocną” .
Zapisy i zgłoszenia palm przyjmowane będą w godzinach od 8.45 do 9.45 przed kościołem . Poświęcenie palm przy wejściu głównym kościoła o godz. 9.45 a potem procesja wokół Świątyni. Na pozostałych Mszach św. prosty obrzęd poświęcenia w kościele!
Diakonia App. Chorych działająca przy naszej parafii zaprasza na konkurs „Najpiękniejszy Tradycyjny Koszyczek Wielkanocny”.

 

Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych

§ 1 Celem konkursu jest:
1. Podtrzymanie tradycji wykonywania i strojenia palm wielkanocnych.
2. Ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej oraz powrót do tradycji związanych z okresem wiosennym i wielkanocny.
3. Aktywizacja mieszkańców parafii w kierunku sztuki ludowej.

§2 Konkurs obejmuje palmy małe i średnie (czyli od 150cm do 300cm)
1. Prace grupowe dotyczą kategorii :
a) oddziały przedszkolne (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) prace wykonywane przez całą rodzinę (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).
2. Prace indywidualne oceniane będą w kategorii:
a) uczniowie klas I-III szkół podstawowych – palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
b) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych – palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia),
c) uczniowie klas VII-VIII, gimnazjum i szkół średnich – palma wykonana przez max 2 osoby (zostaną przyznane 3 nagrody oraz ewentualne wyróżnienia).

§ 3 Ocenie podlegają następujące kryteria: – palmy ustrojone w kwiaty z bibuły, rośliny naturalne (np. bazie, bukszpan, jałowiec), wstążki, – sztuczne elementy, np. sztuczne kwiaty są niedopuszczalne, – kompozycja palmy, – staranności i pracochłonność wykonania,
– UWAGA! Konkurs nie przewiduje nagród za najwyższą palmę!

§ 4 Termin i miejsce:
Zapisy i zgłoszenia palm przyjmowane będą 10.04.2022 przed kościołem lub w sali św. Franciszka w godzinach od  8.45 do 9.45 . Poświęcenie palm przy wejściu głównym kościoła o godz. 9.45 a potem procesja wokół Świątyni. Oficjalne ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się 10 kwietnia (Niedziela Palmowa): – w Brzeziu po Mszy Świętej o godzinie 10.00.

§ 5 Oznaczenie prac:
1. Każda palma powinna zawierać kartę informacyjną na której wyszczególnione powinny być następujące informacje:
I. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace grupowe:
a) w przypadku przedszkola: nazwa grupy, adres szkoły, nr kontaktowy do opiekuna,
b) w przypadku rodziny: imiona wszystkich członków rodziny wykonujących palmę, wiek dzieci, nr kontaktowy,
II. Oznaczenie wykonawcy palmy – prace indywidualne: imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły, telefon kontaktowy do rodzica.

§ 6 Organizator zaznacza, że ma prawo odrzucić zgłoszoną do konkursu palmę jeżeli:
a) jej wysokość będzie mniejsza niż 150cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
b) jej wysokość będzie większa niż 300 cm (do wysokości liczony jest uchwyt oraz górna dekoracja),
c) organizator będzie mieć wątpliwości, czy palma została wykonana własnoręcznie (np. w przypadku zgłoszenia palmy zakupionej na stoisku wielkanocnym),
d) będzie zawierała sztuczne kwiaty, nie wykonane własnoręcznie,
e) nie będzie zawierała karty informacyjnej.

§ 7 Decyzje podjęte przez członków jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Regulamin zaakceptował ks. Proboszcz , który zaprasza do konkursu !