Ogłoszenia Parafialne

19 NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.08.2021

 

W nadchodzącym tygodniu będziemy obchodzić następujące święta i wspomnienia:

 • Dzisiaj – św. Dominika, prezbitera
 • W poniedziałek – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZIEWICY I MĘCZENNICY, patronki Europy
 • We wtorek – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA
 • W środę – św. Klary, dziewicy
 • W piątek – ŚWIĘTO NMP KALWARYJSKIEJ (13.VIII)
  Różaniec Fatimski odmówimy o 18.25 o godz. 19.00 Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie – Litania Loretańska w czasie procesji Maryjnej. Będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej nad naszą Parafią.
 • W sobotę – św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
 • W niedzielę – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP (15.VIII)
  Jest to święto kościelne narodowe zarazem. Po Mszach św. poświęcenie ziół i kwiatów. W czasie Mszy św. o godz. 10.00 poświęcony zostanie kosz kwiatów, zboża i ziół przygotowany przez sołectwo Ujazd.
 • W piątek – ŚWIĘTO ŚW. JACKA, PREZBITERA, patrona Archidiecezji Krakowskiej

 

W przyszłą niedzielę /trzecia niedziela miesiąca/ składka na pokrycie kosztów remontów w naszej świątyni. Wyrażam ogromną wdzięczność Tym Wszystkim Parafianom /Rodzinom, Osobom Samotnie mieszkającym/ za odpowiedzialność i trud sprzątania naszej wspólnej świątyni. W 18 miesięcznym dyżurze podjęło służbę Wspólnocie 374 domy z całej naszej parafii – nie uczestniczyło 85 domów!
Proszę o zapoznanie się kiedy dana ulica i dom ma swój dyżur, raz na 14 następnych miesięcy! Zasady sprzątania kościoła pozostają bez zmian!

 

PROJEKT NADZEJA DLA PRZYSZŁEGO POKOLENIA!
Dla młodego pokolenia miłość oznacza poświęcony im czas. Ten czas to czas rodziców, wychowawców, czas nas dorosłych, tych, którzy rozumieją, że wychowanie to zadanie najważniejsze.
Czy my Parafianie możemy choć w niewielkim stopniu pomóc dzieciom i młodzieży w mądrym zagospodarowaniu czasu ? Tak! Zrodził się pomysł wykorzystania zaplecza naszego kościoła do zajęć sobotnich dla młodych parafian.

Chcielibyśmy poprzez różnego rodzaju warsztaty, spotkania dać dzieciom i młodzieży szansę na nabycie różnych praktycznych umiejętności np. kulinarnych, na pobudzenie wrażliwości artystycznej np. poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, historyczne, informatyczne wreszcie pomóc tym, którzy maja trudności w sprostaniu wymaganiom szkolnym. Zakres pomysłów co do charakteru zajęć jest nieograniczony. By zrealizować pomysł jak najlepiej konieczny jest WASZ współudział w stworzeniu warunków do poprowadzenia zajęć, a to :

 1. salka wyposażenie salki św. Franciszka, w półki, regały, pojemniki na pomoce /mogą być używane/
 2. pomoce : kredki, papier, pędzle, farby, włóczki, papier kolorowy, ścinki materiałów, kleje, szkło, deski , kamienie , sznurki, wstążki i różne inne, które dyktuje nam wyobraźnia a które mogą być wykorzystane do zajęć artystycznych. To z pewnością macie w domach jako niewykorzystane pomoce szkolne czy jako pozostałości po własnych aktywnościach,
 3. pomysły na warsztaty
 4. OSOBY GOTOWE DO POPROWADZENIA WARSZTATÓW a szczególnie apelujemy do Nauczycieli i Nauczycieli-emerytów. „Takie będzie młodzieży chowanie …” jak wielkie będzie nasze wspólne
  zaangażowanie. Niech powyższy apel nie pozostanie bez odzewu!

 

Niech ten sierpniowy czas sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem i bliźnimi.
Ks. Ryszard