Ogłoszenia Parafialne

ZAPROSZENIE DO AKCJI SZLACHETNEJ PACZKI

 

DRODZY RODZICE MLODZIEZY KL.VII I VIII

 

„W tym sęk, by pokonać lęk”

 

„Bardziej niż głodu boję się zimna” zwierzają się Ci, którym przyszło przeżyć za 8, 11zł dziennie. Do tego wiek, cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza. Za minimum egzystencji uznaje się dziś dochód w wysokości 595zł na osobę samotną i 1600zł na rodzinę złożoną z 2 rodziców i 2 dzieci. Tymczasem wśród blisko 17 tys. rodzin objętych w ubiegłym roku wsparciem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę w rodzinie wynosił 366 zł i 38 gr – w co czwartej z nich było to mniej niż 8 zł dziennie na osobę.

 

Raport o biedzie w Polsce to także te fakty:

 • ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie żyjących w Polsce (w porównaniu z rokiem ubiegłym).
 • Ponad 2 mln Polaków w 2018 r. żyje w skrajnym ubóstwie tym prawie pół miliona dzieci
 • o ponad 60 tys. wzrosła liczba seniorów żyjących w skrajnym ubóstwie (w ciągu 2 ostatnich lat)
 • mniej niż 8 zł dziennie na osobę– to średni dochód osób żyjących w skrajnym ubóstwie otrzymujących pomoc w ramach Szlachetnej Paczki
 • 2,5 mln osób to osoby żyjące z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 1583 zł wynosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi
 • Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi jest prawie 3 razy mniejszy.
 • 276 000 seniorów żyje w skrajnym ubóstwie co oznacza , że na przeżycie mają nie więcej niż 19 zł/dzień.

 

To dane z roku 2018/ 2019 przytoczone tu za Szlachetną Paczką (https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/). Aż strach myśleć jakie będą dane za rok bieżący – rok pandemii, rok wzrastającego bezrobocia. Dlatego teraz, jak nigdy dotąd, jawi się sens akcji SZLACHETNEJ PACZKI. Musimy sobie udowodnić , że nie zostawiamy bliźniego w potrzebie, nawet jeśli nam zrobiło się biedniej. Musimy wspierać , pokazać solidarność i gotowość do pomocy jak nigdy dotąd. Liczyć się będzie bardziej nasza postawa i gotowość niż wysokość kwot zebranych datków. Czas leci ale pilotem jesteśmy my. To my decydujemy czy siedzieć w domu i oczekiwać nadejścia wirusa czy tez ten czas spożytkować jak najlepiej tj. pomagając.

 

Nasza parafia i w tym roku przystępuje do akcji zbierania darów dla wybranej rodziny w ramach Szlachetnej Paczki. Będzie ona przebiegała w 3 etapach:

 1. Etap- szukamy rodzin w naszej okolicy, którym jest niezbędna pomoc materialna. Uwaga! Proszę przyjrzeć się otoczeniu na nowo bowiem sytuacja wielu rodzin uległa pogorszeniu. Rodziny , które Waszym zdaniem winny uzyskać pomoc proszę zgłaszać do pp. Sołtysów  lub wprost do Diakonii Chorych tj. do p. Jolanty Syrek.
 2. Etap- weryfikowanie zgłoszonych do pomocy rodzin przez wolontariuszy. Parafia w bazie rodzin wybiera tę, której chce pomóc.
 3. Etap- zbiorka darów wg zgłoszonych przez rodzinę potrzeb. „W TYM SĘK , BY POKONAĆ LĘK” – To hasło wymyślone przez Michała Rusinka będzie towarzyszyć w roku bieżącym Szlachetnej Paczce ale szczególnie ma trafić do kandydatów na Wolontariuszy. Od tego ilu z nas odstawi lęk i wesprze Szlachetną, zależą losy akcji i jej podopiecznych w roku bieżącym.

 

A ja liczę na Was DRODZY PARAFIANIE  …..DRODZY RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE. ZAPRASZAM :

 • W CZWARTEK 22 PAŹDZIERNIKA godz. 18,00  Do salki św. Franciszka- W MASECZKACH i – młodzież  pisemną zgodę Rodziców
 • wszystkich: młodzież, seniorów i tych w wieku średnim- wszystkich, którzy chcą włączyć się aktywnie w akcję.

 

SZCZEGÓŁY
Diakonia Chorych P.Jolanta Syrek  501 342 619
Sołtys Brzezia Wiesław Czajowski  604 283 192
Soltys Ujazdu  Jan Baran                784 190 032
lub prosze o emaila parafialnego

 

z modlitwą
ks.Ryszard Baranski