Ogłoszenia Parafialne

„W tym sęk, by pokonać lęk”

 

„Bardziej niż głodu boję się zimna” zwierzają się Ci, którym przyszło przeżyć  za 8, 11 zł dziennie. Do tego wiek, cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza.

Za minimum egzystencji uznaje się dziś dochód w wysokości 595 zł na osobę samotną i 1600 zł na rodzinę złożoną z 2 rodziców i 2 dzieci.

Tymczasem wśród blisko 17 tys. rodzin objętych w ubiegłym roku wsparciem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę w rodzinie wynosił 366 zł i 38 gr – w co czwartej z nich było to mniej niż 8 zł dziennie na osobę.

Raport o biedzie w Polsce to także te fakty :

 • ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie żyjących w Polsce (w porównaniu z rokiem ubiegłym).
 • Ponad 2 mln Polaków w 2018 r.  żyje w skrajnym ubóstwie tym prawie pół miliona dzieci
 • o ponad 60 tys. wzrosła liczba seniorów  żyjących w skrajnym ubóstwie  (w ciągu 2 ostatnich lat)
 • mniej niż 8 zł dziennie na osobę– to średni dochód  osób żyjących w skrajnym ubóstwie   otrzymujących pomoc w ramach Szlachetnej Paczki
 • 2,5 mln osób to osoby żyjące z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • 1583 zł wynosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi
 • Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi jest prawie 3 razy mniejszy.
 • 276 000 seniorów żyje w skrajnym ubóstwie co oznacza , że na przeżycie mają nie więcej niż 19 zł/dzień.

 

To dane z roku 2018/ 2019 przytoczone tu za Szlachetną Paczką  (https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/. Aż strach myśleć jakie będą dane za rok bieżący –rok pandemii, rok wzrastającego bezrobocia. Dlatego teraz, jak nigdy dotąd,  jawi się sens akcji SZLACHETNEJ PACZKI.  Musimy sobie udowodnić , że nie zostawiamy bliźniego w potrzebie, nawet jeśli nam zrobiło się biedniej. Musimy wspierać , pokazać solidarność i gotowość do pomocy jak nigdy dotąd. Liczyć się będzie bardziej nasza postawa i gotowość niż wysokość kwot zebranych datków. Czas leci  ale pilotem jesteśmy my. To my decydujemy czy siedzieć w domu i oczekiwać nadejścia wirusa czy tez ten czas spożytkować jak najlepiej tj pomagając.

Nasza parafia i w tym roku przystępuje do akcji zbierania darów dla wybranej rodziny w ramach Szlachetnej Paczki. Będzie ona przebiegała w 3 etapach :

 1. Etap- szukamy rodzin w naszej okolicy, którym jest niezbędna pomoc materialna. Uwaga ! Proszę przyjrzeć się otoczeniu na nowo bowiem sytuacja wielu rodzin uległa pogorszeniu. Rodziny , które Waszym zd. Winny uzyskać pomoc proszę zgłaszać do pp. Sołtysów lub wprost do Diakonii Chorych tj. do p. Jolanty Syrek
 2. Etap- weryfikowanie zgłoszonych do pomocy rodzin przez wolontariuszy. Parafia w bazie rodzin wybiera tę, której chce pomóc.
 3. Etap- zbiorka darów wg zgłoszonych przez rodzinę potrzeb.

 

„W TYM SĘK , BY POKONAĆ LĘK” – To hasło wymyślone przez Michała   Rusinka będzie towarzyszyć w roku bieżącym Szlachetnej Paczce ale szczególnie ma trafić do kandydatów na

Wolontariuszy. Od tego ilu  z nas odstawi lęk i wesprze Szlachetną, zależą losy akcji i jej podopiecznych w roku bieżącym.

 

A ja liczę na Was Współparafianie.

ZAPRASZAM  :

 • W CZWARTEK 22 PAŹDZIERNIKA  17,00
 • Do salki św. Franciszka
 • wszystkich: młodzież, seniorów i tych w wieku średnim- wszystkich, którzy chcą włączyć się aktywnie w akcję.