Ogłoszenia Parafialne

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 7.06.2020

 

Bóg jest źródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki – tak anonimowy autor usiłuje wyrazić niezgłębioną tajemnicę Trójcy Świętej.

Dzisiaj cały Kościół stawia sobie tę tajemnicę przed oczy, aby uwielbić Jednego Boga w trzech Osobach. W dni powszednie śpiewana litania przed Mszą św. wieczorną lub po porannej we środę a w niedzielę o 15.40!
Zapraszam dzisiaj na łącza transmisyjne mkbrzezie.pl
g. 9.00 czytanie Biblii dla najmłodszych /czyta Pani Danuta Rymutowa/
g.9.30 KWADRANS o Fatimie
g. 10.00 EUCHARYSTIA –
g.11.00 KAWA Z PROBOSZCZEM /dzisiaj zaproszenie przyjęli Pani dyr. SP mgr Marta Kowalik oraz Pan Dyr. SP w Brzeziu mgr Paweł Miłobędzki/
SERDECZNIE ZAPRASZAM!

  • We wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
  • W czwartek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
    Składka przeznaczona jest na budownictwo sakralne

W Boże Ciało, (czwartek 11.VI .2020 ), po Mszy św. / o godz. 8.00 W INTENCJI WSZYSTKICH PARAFIAN – O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE I SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ NMP MATKI KOŚCIOŁA I ZGODĘ W RODZINACH I WŚRÓD PARAFIAN A DLA ZMARŁYCH NASZYCH BLISKICH O ŁASKĘ ŻYCIA WIECZNEGO!

tj. ok 8.40 wyruszy uroczysty przejazd Procesji Eucharystycznej i Błogosławieństwa do Ołtarzy w kierunku Ujazdu a następnie Brzezia / Zgromadzeni Wierni mogą tam przebywać w bezpiecznej odległości oraz w maseczkach. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy w następujących miejscach:
Ołtarz na parkingu przy Lewiatanie. 8.45-8.55 ul. Jurajska 23
Ulice: Jurajska, Narodowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Krótka.

Ołtarz na boisku sportowym – estrada 9.00-9.15 ul. Świerkowej

ulice najbliższe : Jurajska, Różana, Kluczwody , Sosnowa, Świerkowa.

Ołtarz przy świet. OSP Brzezie 9.20-9.35
ul. Kluczwody , ul. Wiśniowa , ul. Zarzecze, ul. Lipowa, ul. Stroma ,ul. Osiedlowa, ul. Parkowa.

Ołtarz na boisku przy SP im. Tadeusza Kościuszki 9.40- 9.55
Ul. Narodowa ul.Szkolna część. Szlacheckiej częściowo ul. Osiedlowa i ul.Kasztanowa.

Ołtarz na ulicy Szlacheckiej 171 obok Państwa Nędzkich 10.00-10.15
to ulica częściowo Szlachecka ul. Piaski, ul. Kulki ul. Złota ul. Akacjowa ul. Krokusowa.

Oczywiście wszyscy inni chętni, którzy chcą uczestniczyć w tych uroczystościach mogą włączyć się w przygotowania , które koordynują Panowie Sołtysi Brzezia i Ujazdu. Gorąco apeluję o czynną pomoc bliższych i dalszych sąsiadów. Proszę także o udekorowanie domów i trasy przejazdu Najświętszego Sakramentu.

Tradycyjnie zwracam się do Panów Strażaków z obu miejscowości o zabezpieczenie przejazdu procesji Błogosławieństwa. Msza św. z godz. 10.00 będzie odprawiona bezpośrednio po zakończeniu procesji (ok. 10.30). Po Bożym Ciele, przez kolejnych osiem dni do następnego czwartku włącznie, przeżywać będziemy Oktawę Bożego Ciała. Po Mszy św. wieczornej – Litania i procesja wokół kościoła.

W nadchodzącą sobotę 13 VI – kolejne Nabożeństwo Fatimskie.
/transmisja wyłącznie poprzez naszą stronę mkbrzezie.pl/
W kościele gromadzimy się o 17.25 odmówimy Różaniec Fatimski /tajemnice światła w intencji zgody w naszym narodzie i w parafii/ Litanię do Serca Pana Jezusa następnie o 18.00 EUCHARYSTIA – procesja z figurą Matki Bożej. Litanię Loretańską będziemy śpiewać w czasie
procesji. Proszę, by figurę Matki Bożej niosły Panie z Róż Różańcowej z Brzezia i Ujazdu.
Proszę o wpisywanie intencji na karteczkach zostawionych na ławkach lub poprzez system zamawiania Mszy św. zbiorowych.

Bardzo dziękuję również za gorliwe zaangażowanie w przygotowanie kościoła i całego otoczenia , Panu Łukaszowi – poczynając od troski o czystość i  porządek Komitetowi Sprzątającemu , przez przystrojenie w kwiaty, i wysprzątanie świątyni na niedzielę.

Od września planuje utworzenie Parafialnej Bezpłatnej Poradni Prawnej, która byłaby czynna raz lub dwa razy w miesiącu – zależności od potrzeb i świadczyła by pomoc bezpłatną prawną dla potrzebujących! Jeśli ktoś z Państwa, z naszych Parafian będąc Adwokatem lub Radcą Prawnym mógłby pomóc to proszę o kontakt!
Od września w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracujących pragnę ożywić Wspólnotę ludzi pracodawców i ludzi szczególnie młodych poszukujących pracy!!! – czekam na współpracę i pomysły naszych lokalnych Pracodawców.

Przypominam że w nadchodzącym okresie wakacji nie będzie Mszy św. porannej we środę a w inne dni powszednie będzie wieczorem o g.19.00. Msza św. na zakończenie roku szkolnego za dwa tygodnie w niedzielę 21.06.2020 o g. 11.00 / transmisja wyłącznie poprzez naszą stronę mkbrzezie.pl/

W następnym tygodniu tuż przed uroczystością Bożego Ciała zapraszam do zadbania o Dom Boży przedstawicieli rodzin z ul. Żródlanej 1,3,10,12,14,16 a w sobotę przed nabożeństwem Fatimskim z ul. Żródlanej 19,20,22,24,26

Dzisiaj na g.17.00 zapraszam do kościoła na spotkanie z Panią architekt Martą Powiązka z Częstochowy oraz wykonawcę Pana Ryszarda Łobodę – wszystkich chętnych Fundatorów witraży , Radę Parafialną oraz wszystkich zainteresowanych koncepcją upiększenia wystroju prezbiterium!

Za dwa tygodnie w ramach tzw. składki inwestycyjnej będzie można wesprzeć swoją ofiarą ufundowanie witrażu św. JP II na 100- lecie jego urodzin od wszystkich Parafian z Brzezia i Ujazdu.

Innych Czcigodnych Wiernych / m in. Tomaszowic , Wielkiej Wsi, Bolechowic i Zabierzowa lub innych miejscowości /, którzy uczestniczą w naszym życiu Parafialnym proszę o / jeśli jest taka dobrowolna wola/ osobisty kontakt celem ukierunkowania ich gorliwości i zaangażowania w życie religijne naszego Kościoła Powszechnego.

Wszystkich Fundatorów zachęcam do wpłaty na specjalne konto parafialne gdyż powyższe kwoty można sobie zgodnie z wydrukowanym potwierdzeniem bankowym odliczyć w systemie podatkowym w przyszłym roku. Informuje że na plebanii nie będą przetrzymywane żadne środki finansowe na powyższe zaplanowane cele!

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA NMP MATKI KOŚCIOŁA W BRZEZIU
ul. NARODOWA 114
32-080 BRZEZIE
Nr rachunku: 49 1020 4900 0000 8502 3275 7817
Tytułem: „DAROWIZNA NA RZECZ KULTU RELIGIJNEGO” – witraż św. Jana Pawła II