Rada Parafialna

W Statucie Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest określony jej cel.

Ma ona rozwijać i pogłębiać życie religijne w Parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinie swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzje podejmuje Ks. Proboszcz, który osobiście przewodniczy spotkaniom Rady. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał z wyjątkiem okresu wakacyjnego. Kadencja Rady trwa pięć lat.

Obecną Radę tworzy 10 członków. Kadencja obecnej Rady rozpoczęła się w 2012 r. Podjęła ona zadanie ożywienia życia religijnego w naszej wspólnocie parafialnej oraz współodpowiedzialności za jej przyszłość.  Kadencja Rady kończy się  w lutym 2020 roku.