Ogłoszenia Parafialne

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – 31.03.2024

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

 

Msze święte dzisiaj 6.00 / REZUREKCJA / 10.00 i 16.00 jutro – w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy o godz. 8.00, 10.00 – nie ma Mszy św. o . 16.00

Poniedziałkowa składka przeznaczona jest na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

 

W przyszłą niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. W czasie Mszy świętych odmówimy akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia składka przeznaczona na potrzeby Caritas.

 

Bóg zapłać tym, którzy uczestniczyli w misjach-rekolekcjach parafialnych, a następnie wszystkim, którzy przyczynili się do godnego i pięknego przeżycia Tridum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez zaangażowanie w liturgii, przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Państwu Worytkiewiczom z Brzezia i Panśtwu Baranom z Ujazdu /za ułożenie kwiatów/ i Wszystkim /ZAANGAŻOWANYM I OFIARODAWCOM/, którzy przyczynili się do pięknego wystroju Grobu Pana Jezusa!

 

Boże …wynagradzaj ofiarowany czas teraz i w wieczności…
Dziękuję Paniom i Panom za poświęcony czas i trud przy powstawaniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Paniom za piękną dekorację świąteczną. Ministrantom i lektorom za ofiarną służbę i czuwanie przy Ciemnicy i  Grobie Pana Jezusa. Panom Strażakom z Brzezia i Ujazdu za czuwanie
przy Grobie Pańskim, udział w Wigilii Paschalnej i Procesji Rezurekcyjnej z pocztami sztandarowymi oraz za niesienie baldachimu i zabezpieczenie trasy procesji. Wszystkim Parafianom i Gościom za udział w czuwaniach i liturgii.

Dziękuję bardzo za podwójny dyżur Rodzinom z ul. Parkowej i złożoną ofiarę na fundusz sprzątający.

 

Drodzy Parafianie, „Paczka miłości” stała się kolejnym symbolem Świąt Wielkiej Nocy w naszej parafii. Wasza hojność, wielkoduszność przybrała postać 40 paczek wypełnionych słodyczami, napojami, wędlina, artykułami pierwszej potrzeby ; mąką, cukrem, ryżem, makaronem.

Te paczki obrazują siłę pomocy i Waszego zaangażowania. Paczki dostarczono starszym i chorym naszym współparafianom i niech będą traktowane jako dowód naszej pamięci o nich, dowód chrześcijańskiej miłości bliźniego. Powtarzając za Janem Pawłem II „Bogatym jest nie ten, kto posiada lecz ten, kto umie się z bliźnim podzielić.

 

WSZYSTKIM OFIARODAWCOM , DOBROCZYŃCOM I DARCZYŃCOM , KTÓRZY DZISIEJSZEJ NIEDZIELI WSPARLI UTRZYMANIE NASZEJ ŚWIĄTYNI SKŁADAM SZCZERE <<BÓG ZAPŁAĆ>>

 

Parafianom i Gościom życzę Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Ks. Ryszard Barański