Ogłoszenia Parafialne

30 Niedziela zwykła – 23.10.2022

 

Dzisiaj Niedziela Misyjna i rozpoczęcie ogólno-kościelnego Tygodnia Misyjnego. W tym roku przypada rocznica Światowego Dnia Misyjnego zatwierdzonego przez papieża Piusa XI w 1926 roku. [Moi poprzednicy] postanowili, aby na rzecz Dzieła Rozkrzewiania Wiary przeznaczone były wszelkie ofiary, jakie każda diecezja, parafia, wspólnota zakonna, stowarzyszenia i ruchy kościelne z całego świata mogłyby zgromadzić, żeby pomóc potrzebującym wspólnotom chrześcijańskim oraz umocnić głoszenie Ewangelii aż po krańce ziemi. Także dzisiaj nie uchylajmy się od tego gestu komunii eklezjalnej.
(z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Misyjny)

 

Przed nami następujące święta i wspomnienia:

 • Dzisiaj – wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera i św. Józefa Bilczewskiego, biskupa
 • W piątek – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
 • W niedzielę – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
  (składka przeznaczona na budownictwo sakralne)

 

ŚWIADECTWO WIARY

„Wiara jest dla mnie wszystkim” – mówi. Nie był on wychowywany w rodzinie katolickiej. Rodzice wierzyli w socjalizm. Ochrzczony w wieku 24 lat dzięki kobiecie, którą pokochał i która została jego żoną. Prosiła go o ślub kościelny i wychowanie dzieci w duchu katolickim. Podczas przebytych rekolekcji Jerzy otrzymuje dar wiary, którą później umacnia spotkanie z ks. Jerzym Popiełuszką. „Modliłem się przez wstawiennictwo mojego kochanego Jureczka o uzdrowienie i siły dla mojej żony. Ufam, że tę łaskę wymodlę” – mówi Jerzy Zelnik.

„Każdego dnia dziękuję Bogu za wszystko, co dla mnie uczynił”… – za tydzień o spotkaniu z bł. Ks. Jerzym Popiełuszko opowie po Mszach św. o g.8.00 i 10.00 znany aktor Jerzy Zelnik.

 

Rodzinna Wyprawa „Śladami I Brygady Legionów”

Termin: 12.11.2022 /sobota/

 

Miejsce: Kielce/Miechów

Ilość osób: 54 osoby

Program: 6:30 wyjazd

8:30 Kielce – spotkanie z lokalnym przewodnikiem i zwiedzanie miasta.

W programie zwiedzania Kielc: Aleja Legionów Rezerwat Kadzielnia, Skwer Szarych Szeregów, Park im. Staszica, Wzgórze Zamkowe, Pałac Katedra (zwiedzanie z zewnątrz) Ogrody Włoskie, Rynek, Plac Artystów, ul. Henryka Sienkiewicza z pomnikiem Patrona,

Podczas zwiedzania miasta wizyta w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej – miejscu pamięci narodowej.

13:00 Obiad

14:30 Wyjazd do Miechowa 16:00

Cena: 200 zł/osoba dorosła, dziecko – 70 zł;

Cena zawiera: przejazd autokarem (rozkładane fotele, klimatyzacja, TV/DVD- filmy historyczne, śpiewnik patriotyczny, mikrofon, WC), 1x obiad bilety + usługa przewodnictwa, ubezpieczenie, podatek


Różaniec w dni powszednie po Mszy św. o godz. 17.00 (g. 17.30), w środy po Mszy św. o godz. 8.00 (g. 8.30); w niedziele o godz. 15.30. Dzieci proszę o przyniesienie na nabożeństwo różańcowe do czwartku włącznie książeczek z wklejonymi naklejkami. W piątek (28.X) będą w czasie Mszy św. leżały na ołtarzu jako znak duchowego daru dzieci, a po Różańcu zwrócone wraz z drobnymi nagrodami za udział w nabożeństwach w ciągu całego miesiąca.

 

Lektorów i ministrantów zapraszam na spotkanie w przyszłą niedzielę (30.X) po Mszy św. o godz. 10.00.

 

Na składkę inwestycyjną zebrano w ubiegłym tygodniu 6400,56 zł. Ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać!

 

Dziękuję bardzo Rodzinom ul. Krótka 21, 23 mieszkańcom Tomaszowic ul. Ujazdowska 77,78,82 wysprzątanie kościoła, kwiaty oraz złożoną ofiarę.
W przyszłym tygodniu zapraszam przedstawicieli rodzin z ul. Krótka 27,29,31,33,45.

 

Uwaga za tydzień zmiana czasu!

 

Na cmentarzu są pojemniki na szkło, zwiędłą zieleń i zniszczony plastik ze świec – proszę o segregowanie odpadów na cmentarzu, gdyż jest to wspólna sprawa całej wspólnoty parafialnej.

 

WYPOMINKI – NASZA PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych wypominając ich w modlitwie różańcowej. Wypominki to szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej.
Wyróżnia się:

 1. Wypominki Listopadowe /Jednorazowe/ – modlimy się za naszych zmarłych zapisanych na kartkach każdego dnia w czasie oktawy Wszystkich Świętych podczas Różańca św. o g.14.00 w naszym kościele parafialnym a później podczas Mszy świętej sprawowanej w godz. MIŁOSIERDZIA, jak również po zakończeniu oktawy przez pozostałe dni listopada o godzinie 17:30.
 2. Wypominki Roczne – modlimy WSPÓLNOTOWO się za naszych zmarłych przez cały rok w I i III niedzielę miesiąca o godz. 7:50, 9:50 i 15:50. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na Eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o
  tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie

Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych do Miłosierdzia Bożego a od maja do października Dusze wypominane polecane będą na Mszy św. Fatimskiej. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek, 4.XI 2022 o godz. 18.00

Wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.

Tradycja Kościoła zna jeszcze jeden sposób modlitwy za zmarłych – ofiarowanie odpustu. Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy, grzech zostawia w człowieku niszczące skutki także wtedy, gdy został już odpuszczony. Te bolesne następstwa grzechu nazywane są „karą doczesną”. Pokuta to właśnie stopniowe uwalnianie się z następstw grzechu, duchowa rekonwalescencja, która trwa także po śmierci w czyśćcu. Odpust jest formą przyspieszenia tego procesu.

Odpust zupełny za dusze w czyśćcu można uzyskać:

 • Od południa Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny – przez nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”.
 • Od 1 do 8 listopada przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

Konieczne są nadto zwykłe warunki odpustu, czyli:

 1. Stan łaski uświęcającej, w razie potrzeby spowiedź. Spowiedź nie musi mieć miejsca w tym samym dniu, w którym zyskujemy odpust. Po jednej spowiedzi można zyskać wiele odpustów.
 2. Komunia święta.
 3. Modlitwa w intencjach papieża. Nie za osobę papieża, ale w intencji, jaką on wyznacza. Nie trzeba jej znać. Wystarczy mieć intencję modlitwy w łączności z papieżem, np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”.
 4. Brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego. Nie trzeba zastanawiać się, czy ten warunek jest spełniony, czy nie. To wie Bóg. Ważne jest szczere pragnienie całkowitego odwrócenia się od grzechu

 

Kartki na wypominki można pobrać przy wyjściu z kościoła i złożyć osobiście u mnie / do końca listopada. Proszę o czytelne wpisanie imion i nazwisk zmarłych polecanych w wypominkach oraz określenie godziny! Jako Wasz duszpasterz składam serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną przy okazji wypominek ofiarę, która będzie przeznaczona na cele dobroczynne. Proszę jednocześnie Tych Czcigodnych Parafian o uzupełnienie zaległych ofiar /na utrzymanie cmentarza na kolejne lata/ za miejsce grobowe – szczególnie od roku 1999-2000-2002 do 2022 oraz Tych z Państwa, którym w tym roku kończą się terminy.


 

Drodzy Rodzice!
Drodzy Nauczyciele!

Jesteśmy powołani do świętości. Na tej drodze może nas wspomagać wzór Świętych, którzy niejako przecierają nam szlaki. Poznając ich życie i postępując ich śladami łatwiej dotrzeć do obranego celu, jakim jest Zbawienie.

Zapraszam w piątek 28.10.2022 na Korowód Świętych, który ma na celu poznawanie własnych patronów i świętych Kościoła, by za ich przykładem i z ich orędownictwem dążyć ku Zbawieniu. Poprzez przybliżenie postaci świętych oraz ciekawe ukazanie historii ich życia pragniemy udowodnić, że nie były to jedynie postacie z kart książek, lecz ludzie z krwi i kości, tacy jak my – a zatem taki duży, taki mały może świętym być…!

Termin – 28 października / Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki – Kościół pw. NMP Matki Kościoła Kl. I -V W ramach Korowodu Wszystkich Świętych organizowany jest konkursy z drobnymi nagrodami np.:

 • konkurs na najpiękniejszy strój,
 • konkurs na najciekawszy rekwizyt,
 • konkurs na najpopularniejszego świętego, tj. tego, za którego przebrała się największa liczba uczestników,

Każdy uczestnik powinien wiedzieć:

 • specjalność świętego / świętej
 • wiek świętego, tj. liczba lat spędzonych na tym świecie,
 • data narodzin dla Nieba,
 • atrybut

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, ale przede wszystkim nowych pomysłów i sugestii, proszę o kontakt.

Ks. Ryszard Barański

Kontakt: Tel 510 255 810 [email protected]