Ogłoszenia Parafialne

KOMUNIKAT O WIZYCIE DUSZPASTERSKIEJ /KOLĘDZIE/

 

Trudny czas pandemii ciągle trwa. Wielu ludzi choruje, cierpi i żyje w strachu, wielu ciągle się lęka o siebie i najbliższych. Dlatego szanując wrażliwość każdego i rozumiejąc wszelkie obawy, nie chcę na nikim wywierać presji ani zmuszać nikogo do przyjęcia księdza po kolędzie. Z drugiej jednak strony spotykam się z wieloma Parafianami, którzy nalegają, aby ich domy odwiedzić z wizytą duszpasterską i błogosławieństwem. Dlatego po rozmowach z Radą Parafialną ustaliliśmy, aby kolęda dotyczyła tych domów i mieszkań, gdzie Parafianie wyraźnie sobie tego życzą.

 

Tych wszystkich, którzy chcieliby w styczniu przyjąć księdza po kolędzie proszę, aby jasno to wyrazili na specjalnie przygotowanych kartkach. Kartki te są już dostępne na stolikach oraz na parafialnej stronie internetowej. Wypełnione kartki proszę przynieść do zakrystii do dnia 30 grudnia. W oparciu o te dane ustalę program wizyty duszpasterskiej i ogłoszę to na początku stycznia.

 

Jest kilkanaście dni, aby się zastanowić i podjąć decyzję. Poinformujcie o tym sąsiadów, szczególnie tych, którzy nie chodzą do naszego kościoła. Na zmieniającą się sytuacje  pandemiczną będę reagować na bieżąco. W razie pytań i wątpliwości proszę podejść i porozmawiać z księdzem.

 

Dane o które proszę, zbieram tylko i wyłączne w celu ułożenia planu wizyty duszpasterskiej. Następnie zostaną one trwale zniszczone. Ksiądz podczas wizyty duszpasterskiej będzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i o to samo proszę Rodziny, które mnie zaproszą.

 

 

WIZYTA DUSZPASTERSKA
styczeń 2022 r.

 

Zgłaszam chęć przyjęcia wizyty duszpasterskiej w/w okresie
Nazwisko: ____________________________
adres: Brzezie-Ujazd ______________________
telefon: _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Zgłoszenie proszę złożyć w zakrystii kościoła w Brzeziu lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu na plebanię do 30 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Brzeziu , moich danych osobowych w celach duszpasterskich, w tym organizacji dorocznej wizyty duszpasterskiej – tzw. kolędy. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7) Dekretu i może być cofnięta w każdym czasie. Inspektor Ochrony Danych Archidiecezji Krakowskiej: [email protected]

 

 

Lub gotowe zgłoszenie do pobrania i wydrukowania:

 

ks. Ryszard