Ogłoszenia Parafialne

PROPOZYCJA PRAC REMONTOWYCH W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM w 2020 ROKU!

WYKONANIE PROJEKTÓW WITRAŻY W KOLORZE DO AKCEPTACJI SZANOWNYCH i PARAFIAN ORAZ DO DALSZEJ REALIZACJI. ZA TEN ETAP ODPOWIADA ARTYSTA PLASTYK, KONSERWATOR MARTA POWĄZKA. TWÓRCA KILKUDZIESIĘCIU WITRAŻY,POLICHROMII,OBRAZÓW W ŚWIĄTYNIACH POLSKICH JAK I POZA GRANICAMI NASZEJ OJCZYZNY.
WITRAŻE WYKONANE ZOSTANĄ W TECHNICE KLASYCZNEJ. DO ICH REALIZACJI UŻYTE ZOSTANIE SZKŁO WITRAŻOWE BARWIONE W MASIE O KOLORYSTYCE I ORNAMENTYCE ODPOWIADAJĄCEJ PROJEKTOWI. W WITRAŻU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ TECHNIKI MALARSKIE Z WYKORZYSTANIEM FARB CERAMICZNYCH. MALATURA, KONTURY UTRWALONE ZOSTANĄ POPRZEZ WYPAŁ W WYSOKICH TEMPERATURACH. CAŁOŚĆ SCALONA ZOSTANIE DWUTEOWNIKIEM OŁOWIANYM O ODPOWIEDNIEJ SZEROKOŚCI, ŁĄCZENIA NA CIEPŁO WYKONANE ZOSTANĄ PRZY UDZIALE CYNY. 60%.POWIERZCHNIA WZMOCNIONA I UTWARDZONA DWUSTRONNIE KITEM NA BAZIE POKOSTU LNIANEGO, KREDY SZARE J I WODY! WITRAŻE DODATKOWO WZMOCNIONE ZOSTANĄ WIATROWNICAMI Z MOSIĄDZU.

NA KAŻDYM POJEDYNCZYM WITRAŻU PRZEWIDZIANE JEST MIEJSCE DLA  POTENCJALNYCH FUNDATORÓW.

Światłocień w witrażach został ustawiony w taki sposób, aby odnieść wrażenie, że z ołtarza głównego rozchodzi się mistyczny blask spływający na każdą postać. Proponuję, aby postacie świętych i błogosławionych będą umieszczone w oknach o identycznej konstrukcji ornamentowej, nawiązującej do aktualnego podziału w oknach, jako element spójny dla całości. Do każdej osoby przynależy jednak osobna gama kolorystyczna oraz motyw kwiatowy i związana z nim symbolika. Postaci ułożone są według konkretnego porządku, zachowując oczywiście zasadę umieszczania odpowiednich barw według stron świata. Kwiaty charakterystyczne dla konkretnej postaci przenikają do okna kolejnej, tworząc jedną opowieść i ciąg kompozycyjny. Kolorystyką i formą ornamentów florystycznych projektantka nawiązała do twórczości
Stanisława Wyspiańskiego, Po stronie wschodniej, począwszy od ołtarza będą przedstawione są postaci św. Jana Pawła II, następnie św. Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Jerzego Popiełuszki. Postać św. Jana Pawła II zaprezentowana będzie w złotym ceremonialnym stroju.

Papież ubrany jest w białą tunikę i ornat z ozdobnymi krzyżami. Opiera się lekko o swój pastorał z ukrzyżowanym Chrystusem. Twarz ma pogodną, lekko uśmiechniętą, zwróconą w stronę ołtarza. U św. Jana Pawła II jako motyw kwiatowy posłużyła róża zaprezentowana światu w 2008 roku przez amerykańską szkółkę Jackson Perkins, jedna z najpiękniejszych białych róż, jakie dotąd powstały. Róża Pope John II otrzymała najwyższe wyróżnienia za zapach, intensywny wzrost, formę kwitnienia i doskonałą odporność na choroby. Jest wizytówką prywatnego ogrodu
Watykanu.

Kardynał Stefan Wyszyński także ma kwiaty nazwane na jego cześć. Odmianę wyhodował Stefan Franczak w 1982 roku, nadając jej imię wielkiego Polaka. Kwiaty czasie kwitnienia lekko się przebarwiają – na początku kwitnienia są czerwone, a w trakcie przekwitania stają się bardziej fioletowe. Brzegi działek są karbowane, a pręciki są czerwonawe i mało widoczne. Kardynalska czerwień na witrażu podbita jest purpurą , ciepłymi odcieniami błękitu i fioletem, kolorem zadumy, ale też pokory i dostojności. Kard .Wyszyński żył w trudnych czasach, kolorystyka witraża, a także wyraz zadumy na twarzy prymasa ma za zadanie przywodzić to na myśl. Jedna róża z okna św. Jana Pawła II pojawia się u św. Stefana Wyszyńskiego, podobnie jak jeden mak z okna bł. Jerzego Popiełuszki. Obydwaj: kardynał i ksiądz cierpieli za wiarę, symbol tego czerwonego kwiatu jest dla Polaków bardzo wyraźny i łączy te dwie postacie. Kolejne osoby pojawiające się na witrażach wybrane to wśród nich polscy św. i błog., m.in.:

  • bł. Męczennicy Franciszkańscy z Peru
  • bł. Hanna Chrzanowska,
  • św. Maksymilian Maria Kolbe,
  • św. Albert Chmielowski,
  • św. Faustyna Kowalska,
  • bł. Karolina Kózka,
  • bł. Aniela Salawa,
  • św. Rafał Kalinowski
  • św. Królowa Jadwiga

RAMA WYKONANA Z ALUMINIUM, O PRZEKROJU CIEPŁYM WRAZ Z PAKIETEM SZYB TERMOIZOLACYJNYCH. RAMA PRZYSTOSOWANA DO MONTAŻU WITRAŻY. ZAKRES PRAC PRZEWIDUJE DEMONTAŻ STARYCH, A W ICH MIEJSCE MONTAŻ NOWYCH RAM.
KOSZT WYKONANIA JEDNEGO OKNA 8985 zł – po wpłaceniu
poprzez konto parafialne i zaznaczeniu „ TYTUŁEM DAROWIZNY NA RZECZ KULTU RELIGIJNEGO „ można odzyskać w 2021 r. ok. 1500 zł.

PROŚBA SKŁADANIE OPINII lub zapytań do

Pani Architekt Marta wiśniewska tel. 510 287 146
[email protected]

Biura Witraży P. Ryszard Łoboda tel. 609 579 185 [email protected]

Lub na pocztę parafialną :
[email protected]