Ogłoszenia Parafialne

Szkolny Konkurs „Najpiękniejszy Lampion Adwentowy”

najpiekniejszy_lampion_adwentowy

Regulamin konkursu

 1. Organizator konkursu :
  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki oraz Parafia p.w.  NMP Matki Kościoła w Brzeziu.
 2. Tematyka konkursu:
  Wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego w formie przestrzennej.
 3. Cele konkursu:
  -rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności,
  -pobudzenie twórczej wyobraźni,
  -rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
  -promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie,
  -uwrażliwienie na duchowe aspekty życia,
  -dostrzeganie piękna otoczenia.
 4. Uczestnicy konkursu:
  Uczniowie z klas I-VIII w dwóch kategoriach:
  -klasy I-III
  -klasy IV-VIII
 5. Warunki uczestnictwa:
  1) Uczestnicy konkursu maja wykonać lampion w formie przestrzennej ,wielkość lampionu dowolna.
  2) Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną własnoręcznie i indywidualnie.
  3) W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, folia, drewno, metal, glina i itp.) Ważne, żeby lampion świecił pięknym światłem (wyjątkowo można skorzystać z pomocy osoby dorosłej).
  4) Do pracy należy dołączyć metryczkę : imię i nazwisko, wiek autora, klasa.
 6. Kryteria oceny:
  -zgodność prac z tematem,
  -jakość i estetyka wykonania,
  -indywidualne podejście do tematu,
  -pomysłowość, oryginalność,
  -walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  -samodzielność wykonania,
  -umiejętne zastosowanie wybranej techniki.
 7. Prace należy składać u nauczyciela katechety do dnia 28.11.2019 r./czwartek/.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu:29.11.2019 r. /piątek/ /na długiej przerwie/.
 9. Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac drobne upominki oraz ocenę z religii.

 

 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie okolicznościowej.