• WYPOMINKI – NASZA PAMIĘĆ O ZMARŁYCH

   

  AKTUALIZACJA

   

  Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam,  gdzie są one zakazane:

  a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

  b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

  Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na  przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie  nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i  mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią  pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

   

  Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych wypominając ich w modlitwie różańcowej. Wypominki to szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

  Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej.
  Wyróżnia się:  1. Wypominki Listopadowe /Jednorazowe/ – modlimy się za naszych zmarłych zapisanych na kartkach każdego dnia w czasie oktawy Wszystkich Świętych podczas Różańca św. o g.14.00 w naszym kościele parafialnym a później podczas  Mszy świętej sprawowanej w godz. MIŁOSIERDZIA , jak również po zakończeniu oktawy przez pozostałe dni listopada o godzinie 17:30.
  2. Wypominki Roczne – modlimy WSPÓLNOTOWO się za naszych zmarłych przez cały rok w I i III niedzielę miesiąca o godz. 7:50, 9:50 i 15:50. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na Eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie

  Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek, 6.XI 2020 o godz. 17.00

  Wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.

  Tradycja Kościoła zna jeszcze jeden sposób modlitwy za zmarłych – ofiarowanie odpustu. Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy,  grzech zostawia w człowieku niszczące skutki także wtedy, gdy został już odpuszczony. Te bolesne następstwa grzechu nazywane są „karą doczesną”. Pokuta to właśnie stopniowe uwalnianie się z następstw grzechu, duchowa rekonwalescencja, która trwa także po śmierci w czyśćcu. Odpust jest formą przyspieszenia tego procesu.

   

  Kartki na wypominki można  pobrać przy wyjściu z kościoła i złożyć osobiście u mnie /do końca listopada/ lub wrzucić do skrzynki na listy przy wejściu na plebanię lub przy wejściu do Kościoła . Proszę o czytelne wpisanie imion i nazwisk zmarłych polecanych w wypominkach oraz określenie godziny!

  Jako  Wasz duszpasterz składam serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną przy okazji wypominek ofiarę , która będzie przeznaczona na cele dobroczynne.

   

  Proszę  jednocześnie Czcigodnych Parafian o uzupełnienie zaległych ofiar za miejsce grobowe – szczególnie od 1999/2000 do 2020 oraz Tych, którym w tym roku kończą się terminy. Ofiary będą przeznaczone na utrzymanie cmentarza na kolejne lata.

   

  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
  a światłość wiekuista niechaj im świeci.
  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
  Amen.

  x.Ryszard

 • 30 Niedziela Zw. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – 25.10.2020

   

  Dziękujemy dziś Bogu za poświęcenie naszego kościoła, w którym możemy gromadzić się na Eucharystii i wznosić ku Bogu nieustanny hymn chwały. Dzisiaj w tę uroczystość pragniemy przywitać relikwie I stopnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki – w pięknym relikwiarzu , którzy ufundowali Państwo Danuta i Józef Szumiec z Brzezia za który składam najserdeczniejsze podziękowanie w imieniu całej Wspólnoty Parafialnej!

   

  Przed nami następujące święta i wspomnienia:

  • W środę – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA
  • W niedzielę – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH (1.XI). Msze święte będą w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00 i 14.45- w intencji wszystkich zmarłych parafian. O 14.00 różaniec św. (czytanie Wypominków jednorazowych). Mszy św. o 16.00 nie będzie.
  • W poniedziałek – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – Dzień Zaduszny (2.XI). Msze święte o godz. 8.00 18.00 19.00
   W tym dniu i przez cały listopad w dni powszednie będziemy zanosić przed każdą Mszą św. modlitwy za zmarłych, poleconych w Wypominkach rocznych i jednorazowych. Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek 6.XI.2020 o g. 17.00
 • ZAPROSZENIE DO AKCJI SZLACHETNEJ PACZKI

   

  DRODZY RODZICE MLODZIEZY KL.VII I VIII

   

  „W tym sęk, by pokonać lęk”

   

  „Bardziej niż głodu boję się zimna” zwierzają się Ci, którym przyszło przeżyć za 8, 11zł dziennie. Do tego wiek, cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza. Za minimum egzystencji uznaje się dziś dochód w wysokości 595zł na osobę samotną i 1600zł na rodzinę złożoną z 2 rodziców i 2 dzieci. Tymczasem wśród blisko 17 tys. rodzin objętych w ubiegłym roku wsparciem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę w rodzinie wynosił 366 zł i 38 gr – w co czwartej z nich było to mniej niż 8 zł dziennie na osobę.

   

  Raport o biedzie w Polsce to także te fakty:

  • ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie żyjących w Polsce (w porównaniu z rokiem ubiegłym).
  • Ponad 2 mln Polaków w 2018 r. żyje w skrajnym ubóstwie tym prawie pół miliona dzieci
  • o ponad 60 tys. wzrosła liczba seniorów żyjących w skrajnym ubóstwie (w ciągu 2 ostatnich lat)
  • mniej niż 8 zł dziennie na osobę– to średni dochód osób żyjących w skrajnym ubóstwie otrzymujących pomoc w ramach Szlachetnej Paczki
  • 2,5 mln osób to osoby żyjące z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • 1583 zł wynosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi
  • Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi jest prawie 3 razy mniejszy.
  • 276 000 seniorów żyje w skrajnym ubóstwie co oznacza , że na przeżycie mają nie więcej niż 19 zł/dzień.

   

  To dane z roku 2018/ 2019 przytoczone tu za Szlachetną Paczką (https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/). Aż strach myśleć jakie będą dane za rok bieżący – rok pandemii, rok wzrastającego bezrobocia. Dlatego teraz, jak nigdy dotąd, jawi się sens akcji SZLACHETNEJ PACZKI. Musimy sobie udowodnić , że nie zostawiamy bliźniego w potrzebie, nawet jeśli nam zrobiło się biedniej. Musimy wspierać , pokazać solidarność i gotowość do pomocy jak nigdy dotąd. Liczyć się będzie bardziej nasza postawa i gotowość niż wysokość kwot zebranych datków. Czas leci ale pilotem jesteśmy my. To my decydujemy czy siedzieć w domu i oczekiwać nadejścia wirusa czy tez ten czas spożytkować jak najlepiej tj. pomagając.

   

  Nasza parafia i w tym roku przystępuje do akcji zbierania darów dla wybranej rodziny w ramach Szlachetnej Paczki. Będzie ona przebiegała w 3 etapach:

  1. Etap- szukamy rodzin w naszej okolicy, którym jest niezbędna pomoc materialna. Uwaga! Proszę przyjrzeć się otoczeniu na nowo bowiem sytuacja wielu rodzin uległa pogorszeniu. Rodziny , które Waszym zdaniem winny uzyskać pomoc proszę zgłaszać do pp. Sołtysów  lub wprost do Diakonii Chorych tj. do p. Jolanty Syrek.
  2. Etap- weryfikowanie zgłoszonych do pomocy rodzin przez wolontariuszy. Parafia w bazie rodzin wybiera tę, której chce pomóc.
  3. Etap- zbiorka darów wg zgłoszonych przez rodzinę potrzeb. „W TYM SĘK , BY POKONAĆ LĘK” – To hasło wymyślone przez Michała Rusinka będzie towarzyszyć w roku bieżącym Szlachetnej Paczce ale szczególnie ma trafić do kandydatów na Wolontariuszy. Od tego ilu z nas odstawi lęk i wesprze Szlachetną, zależą losy akcji i jej podopiecznych w roku bieżącym.

   

  A ja liczę na Was DRODZY PARAFIANIE  …..DRODZY RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE. ZAPRASZAM :

  • W CZWARTEK 22 PAŹDZIERNIKA godz. 18,00  Do salki św. Franciszka- W MASECZKACH i – młodzież  pisemną zgodę Rodziców
  • wszystkich: młodzież, seniorów i tych w wieku średnim- wszystkich, którzy chcą włączyć się aktywnie w akcję.

   

  SZCZEGÓŁY
  Diakonia Chorych P.Jolanta Syrek  501 342 619
  Sołtys Brzezia Wiesław Czajowski  604 283 192
  Soltys Ujazdu  Jan Baran                784 190 032
  lub prosze o emaila parafialnego

   

  z modlitwą
  ks.Ryszard Baranski

 • 29 Niedziela zwykła – 18.10.2020r.

   

  AKTUALIZACJA!

   

  Dzisiaj przeżywany w całym kościele Tydzień Misyjny. W tym tygodniu przypadają
  następujące święta i wspomnienia:

  • Dzisiaj ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY,
  • W poniedziałek wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika (+19.X.1984)
  • We wtorek UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa
  • W czwartek– wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża (Odpust w Sanktuarium św. Jana Pawła II)
  • W niedzielę – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

  W ubiegłą niedzielę ofiara do puszek na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wyniosła 745 zł. 45 gr. Za wsparcie młodych, zdolnych ludzi, składam serdeczne „Bóg zapłać”. Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji.

 • „W tym sęk, by pokonać lęk”

   

  „Bardziej niż głodu boję się zimna” zwierzają się Ci, którym przyszło przeżyć  za 8, 11 zł dziennie. Do tego wiek, cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza.

  Za minimum egzystencji uznaje się dziś dochód w wysokości 595 zł na osobę samotną i 1600 zł na rodzinę złożoną z 2 rodziców i 2 dzieci.

  Tymczasem wśród blisko 17 tys. rodzin objętych w ubiegłym roku wsparciem Szlachetnej Paczki średni dochód na osobę w rodzinie wynosił 366 zł i 38 gr – w co czwartej z nich było to mniej niż 8 zł dziennie na osobę.

  Raport o biedzie w Polsce to także te fakty :

  • ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie żyjących w Polsce (w porównaniu z rokiem ubiegłym).
  • Ponad 2 mln Polaków w 2018 r.  żyje w skrajnym ubóstwie tym prawie pół miliona dzieci
  • o ponad 60 tys. wzrosła liczba seniorów  żyjących w skrajnym ubóstwie  (w ciągu 2 ostatnich lat)
  • mniej niż 8 zł dziennie na osobę– to średni dochód  osób żyjących w skrajnym ubóstwie   otrzymujących pomoc w ramach Szlachetnej Paczki
  • 2,5 mln osób to osoby żyjące z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • 1583 zł wynosi świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi
  • Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi jest prawie 3 razy mniejszy.
  • 276 000 seniorów żyje w skrajnym ubóstwie co oznacza , że na przeżycie mają nie więcej niż 19 zł/dzień.

   

  To dane z roku 2018/ 2019 przytoczone tu za Szlachetną Paczką  (https://www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/. Aż strach myśleć jakie będą dane za rok bieżący –rok pandemii, rok wzrastającego bezrobocia. Dlatego teraz, jak nigdy dotąd,  jawi się sens akcji SZLACHETNEJ PACZKI.  Musimy sobie udowodnić , że nie zostawiamy bliźniego w potrzebie, nawet jeśli nam zrobiło się biedniej. Musimy wspierać , pokazać solidarność i gotowość do pomocy jak nigdy dotąd. Liczyć się będzie bardziej nasza postawa i gotowość niż wysokość kwot zebranych datków. Czas leci  ale pilotem jesteśmy my. To my decydujemy czy siedzieć w domu i oczekiwać nadejścia wirusa czy tez ten czas spożytkować jak najlepiej tj pomagając.

  Nasza parafia i w tym roku przystępuje do akcji zbierania darów dla wybranej rodziny w ramach Szlachetnej Paczki. Będzie ona przebiegała w 3 etapach :

  1. Etap- szukamy rodzin w naszej okolicy, którym jest niezbędna pomoc materialna. Uwaga ! Proszę przyjrzeć się otoczeniu na nowo bowiem sytuacja wielu rodzin uległa pogorszeniu. Rodziny , które Waszym zd. Winny uzyskać pomoc proszę zgłaszać do pp. Sołtysów lub wprost do Diakonii Chorych tj. do p. Jolanty Syrek
  2. Etap- weryfikowanie zgłoszonych do pomocy rodzin przez wolontariuszy. Parafia w bazie rodzin wybiera tę, której chce pomóc.
  3. Etap- zbiorka darów wg zgłoszonych przez rodzinę potrzeb.

   

  „W TYM SĘK , BY POKONAĆ LĘK” – To hasło wymyślone przez Michała   Rusinka będzie towarzyszyć w roku bieżącym Szlachetnej Paczce ale szczególnie ma trafić do kandydatów na

  Wolontariuszy. Od tego ilu  z nas odstawi lęk i wesprze Szlachetną, zależą losy akcji i jej podopiecznych w roku bieżącym.

   

  A ja liczę na Was Współparafianie.

  ZAPRASZAM  :

  • W CZWARTEK 22 PAŹDZIERNIKA  17,00
  • Do salki św. Franciszka
  • wszystkich: młodzież, seniorów i tych w wieku średnim- wszystkich, którzy chcą włączyć się aktywnie w akcję.