• 33 Niedziela Zwykła – 15.11.2020

   

  Zbliża się ku końcowi rok liturgiczny. Za tydzień ostatnia niedziela roku i Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła. Wyznając tę prawdę starajmy się być zawsze przygotowani na spotkanie
  z Panem.

  Dzisiaj IV Światowy Dzień Ubogich. Część składki inwestycyjnej z dzisiejszej III niedzieli zostanie przekazana na potrzeby biednych do Kurii.

  Kalendarz liturgiczny:

  • W poniedziałek – rocznica poświęcenia Rzymskich Bazylik św. Piotra i Pawła
  • We wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
  • W środę – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
  • W czwartek – bł. Salomei, zakonnicy
  • W niedzielę – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA i wspomnienie św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. W tym dniu wystawienie Najświętszego Sakramentu wypowiemy uroczyście Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana można uzyskać odpust zupełny
 • KOMUNIKAT

   

  Drodzy Parafianie !

   

  Z racji kontaktów z osobami, u których stwierdzono zakażenie Covid-19 od środy zgodnie z zaleceniami Sanepidu przebywam na kilkunastodniowej kwarantannie!

  Za zgodą Księdza Dziekana Dekanatu Bolechowice wszystkie Msze św. w dniach powszednich zostaną odprawione przeze mnie w pokoju na plebanii a kościół będzie zamknięty. Msze św. w niedzielę jutro / 8.11/ i 15.11. 2020 r. o g. 8.00, 10.00, 16.00 będą odprawione przez innych Księży z Dekanatu!

   

  Łączę się w modlitwie z całą WSPÓLNOTĄ  PARAFIALNĄ  i proszę o MODLITWĘ  …

  Ks. Ryszard Barański

 • 32 Niedziela Zwykła – 08.11.2020

   

  Dziś pierwsza niedziela miesiąca – na każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziś dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

  ZAPRASZAM DO DUCHOWEGO UCZESTNICTWA WE MSZACH ŚW. w intencji WSZYSTKICH PARAFIAN O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE ZA WSTAWIENNICTWEM NMP MATKI KOŚCIOŁA I ODDALENIE OD NAS I NASZYCH RODZIN ORAZ DOMOSTW WSZELKIEGO ZŁA W TYM EPIDEMII.

  Można jeszcze podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, polegające na objęciu 9-cio miesięczną modlitwą jednego, anonimowego dziecka poczętego. Deklaracje udziału w tym dziele na stoliku przy drzwiach wyjściowych.

  • W poniedziałek – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ, katedry biskupa Rzymu
  • We wtorek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
  • We środę – św. Marcina z Tours, biskupa – (11.XI) – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych!
  • W czwartek – św. Jozafata, biskupa i męczennika
  • W piątek świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
  • W niedzielę — św. Alberta Wielkiego – biskupa i męczennika
 • KK/27/2020

  Szczęść Boże,

  przekazujemy do umieszczenia w ogłoszeniach parafialnych lub  do wiadomości duszpasterzy następujące informacje:


  Prosimy dodać do ogłoszeń parafialnych w najbliższą niedzielę tj. 08.11.2020 r.  komunikat o treści:

  Wojewoda Małopolski zachęca do włączenia się w organizowanie tzw. szpitali tymczasowych dla osób chorych na COVID 19. O pomoc proszeni są lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, pracownicy obsługi technicznej i technicy elektroradiologii oraz inne osoby posiadające podstawowe kompetencje w zakresie pomocy medycznej (przedstawiciele służb mundurowych, studenci, harcerze i wolontariusze).  Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (www.muw.pl). 


  Po Mszach świętych sprawowanych w intencji Ojczyzny w Narodowe Święto Niepodległości należy odśpiewać Mazurek Dąbrowskiego.


  Zwracamy uwagę na treść kolejnej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która w dniu wczorajszym została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1972. Zmiany wchodzą w życie z dniem 7 listopada br.

  Zmieniony został m.in. § 28 dotyczący zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – w ust. 8 pkt 1 otrzymał brzmienie:

  „1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż:
  a) 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.,
  b) 1 osoba na 7 m2 powierzchni – od dnia 30 listopada 2020 r.
  – oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;”

  In Christo
  Kancelaria Kurii

 • 31 Niedziela Zw. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.11.2020

   

  Tylko wówczas jesteśmy święci, czyli błogosławieni, szczęśliwi, gdy wybieramy drogę Pana. Tylko wtedy wielka jest nasza nagroda w niebie.

  Dzisiaj Msze święte o godz.: 8.00, 10.00 i ok 14.45
  O godz. 14.00 Różaniec (Wypominki jednorazowe). Mszy św. o godz. 16.00 nie będzie.

  • W poniedziałek – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH –
   Dzień Zaduszny (2.XI). Msze święte o godz. 8.00 ,18.00,19.00
   W tym dniu i przez cały listopad w dni powszednie będziemy zanosić przed każdą Mszą św. modlitwy za zmarłych, poleconych w Wypominkach rocznych i jednorazowych. Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek, 6.XI.2020 r.
  • W środę – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa