• Przebieg uroczystości w naszej parafii

   

  W Boże Ciało, (czwartek 11.VI.2020 ), po Mszy św. /o godz. 8.00/ W INTENCJI  WSZYSTKICH PARAFIAN – O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE I SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ NMP MATKI KOŚCIOŁA I ZGODĘ W RODZINACH I WŚRÓD PARAFIAN, A DLA ZMARŁYCH NASZYCH BLISKICH O ŁASKĘ ŻYCIA WIECZNEGO!

  tj. ok 8.40 wyruszy uroczysty przejazd Procesji  Eucharystycznej i Błogosławieństwa do Ołtarzy w kierunku Ujazdu a następnie Brzezia /  Zgromadzeni Wierni mogą tam przebywać w bezpiecznej odległości oraz w maseczkach. Bardzo proszę o przygotowanie ołtarzy w następujących miejscach:

  Ołtarz na parkingu przy Lewiatanie. 8.45 – 8.55   ul. Jurajska 23
  Ulice: Jurajska, Narodowa, Modrzewiowa, Ogrodowa, Krótka.

  Ołtarz na boisku sportowym – estrada 9.00 – 9.15  ul. Świerkowej
  ulice najbliższe :  Jurajska, Różana, Kluczwody, Sosnowa, Świerkowa.

  Ołtarz przy świet. OSP Brzezie  9.20-9.35
  ul. Kluczwody , ul Wiśniowa, ul Zarzecze, Lipowa, ul. Stroma ,ul. Osiedlowa, ul. Parkowa.

  Ołtarz na boisku przy SP im. Tadeusza Kościuszki  9.40 – 9.55
  Ul. Narodowa ul.Szkolna część. Szlacheckiej częściowo ul. Osiedlowa i ul.Kasztanowa.

  Ołtarz na ulicy Szlacheckiej 171 obok Państwa Nędzkich  10.00 – 10.15
  to ulica częściowo Szlachecka ul. Piaski, ul. Kulki ul. Złota ul. Akacjowa ul. Krokusowa.

   

  Oczywiście wszyscy inni chętni, którzy chcą uczestniczyć w tych uroczystościach mogą włączyć się w przygotowania , które koordynują Panowie Sołtysi Brzezia i Ujazdu.  Gorąco apeluję o czynną pomoc bliższych i dalszych sąsiadów. Proszę także o udekorowanie domów i trasy przejazdu Najświętszego Sakramentu.

  Tradycyjnie zwracam się do Panów Strażaków z obu miejscowości o zabezpieczenie przejazdu  procesji Błogosławieństwa . Msza św. z godz. 10.00 będzie odprawiona bezpośrednio po zakończeniu procesji (ok. 10.30).

 • UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 7.06.2020

   

  Bóg jest źródłem, Jezus jest rzeką, która wypływa z tego źródła, a Duch Święty jest prądem tej rzeki – tak anonimowy autor usiłuje wyrazić niezgłębioną tajemnicę Trójcy Świętej.

  Dzisiaj cały Kościół stawia sobie tę tajemnicę przed oczy, aby uwielbić Jednego Boga w trzech Osobach. W dni powszednie śpiewana litania przed Mszą św. wieczorną lub po porannej we środę a w niedzielę o 15.40!
  Zapraszam dzisiaj na łącza transmisyjne mkbrzezie.pl
  g. 9.00 czytanie Biblii dla najmłodszych /czyta Pani Danuta Rymutowa/
  g.9.30 KWADRANS o Fatimie
  g. 10.00 EUCHARYSTIA –
  g.11.00 KAWA Z PROBOSZCZEM /dzisiaj zaproszenie przyjęli Pani dyr. SP mgr Marta Kowalik oraz Pan Dyr. SP w Brzeziu mgr Paweł Miłobędzki/
  SERDECZNIE ZAPRASZAM!

  • We wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
  • W czwartek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
   Składka przeznaczona jest na budownictwo sakralne

  W Boże Ciało, (czwartek 11.VI .2020 ), po Mszy św. / o godz. 8.00 W INTENCJI WSZYSTKICH PARAFIAN – O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE I SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ NMP MATKI KOŚCIOŁA I ZGODĘ W RODZINACH I WŚRÓD PARAFIAN A DLA ZMARŁYCH NASZYCH BLISKICH O ŁASKĘ ŻYCIA WIECZNEGO!

 • PROPOZYCJA PRAC REMONTOWYCH W NASZYM KOŚCIELE PARAFIALNYM w 2020 ROKU!

  WYKONANIE PROJEKTÓW WITRAŻY W KOLORZE DO AKCEPTACJI SZANOWNYCH i PARAFIAN ORAZ DO DALSZEJ REALIZACJI. ZA TEN ETAP ODPOWIADA ARTYSTA PLASTYK, KONSERWATOR MARTA POWĄZKA. TWÓRCA KILKUDZIESIĘCIU WITRAŻY,POLICHROMII,OBRAZÓW W ŚWIĄTYNIACH POLSKICH JAK I POZA GRANICAMI NASZEJ OJCZYZNY.
  WITRAŻE WYKONANE ZOSTANĄ W TECHNICE KLASYCZNEJ. DO ICH REALIZACJI UŻYTE ZOSTANIE SZKŁO WITRAŻOWE BARWIONE W MASIE O KOLORYSTYCE I ORNAMENTYCE ODPOWIADAJĄCEJ PROJEKTOWI. W WITRAŻU ZASTOSOWANE ZOSTANĄ TECHNIKI MALARSKIE Z WYKORZYSTANIEM FARB CERAMICZNYCH. MALATURA, KONTURY UTRWALONE ZOSTANĄ POPRZEZ WYPAŁ W WYSOKICH TEMPERATURACH. CAŁOŚĆ SCALONA ZOSTANIE DWUTEOWNIKIEM OŁOWIANYM O ODPOWIEDNIEJ SZEROKOŚCI, ŁĄCZENIA NA CIEPŁO WYKONANE ZOSTANĄ PRZY UDZIALE CYNY. 60%.POWIERZCHNIA WZMOCNIONA I UTWARDZONA DWUSTRONNIE KITEM NA BAZIE POKOSTU LNIANEGO, KREDY SZARE J I WODY! WITRAŻE DODATKOWO WZMOCNIONE ZOSTANĄ WIATROWNICAMI Z MOSIĄDZU.

  NA KAŻDYM POJEDYNCZYM WITRAŻU PRZEWIDZIANE JEST MIEJSCE DLA  POTENCJALNYCH FUNDATORÓW.

  (więcej…)
 • UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 31.05.2020

   

  Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię!

  Zapraszam dzisiaj na łącza transmisyjne mkbrzezie.pl

  • g. 9.00 czytanie Biblii dla najmłodszych /czyta Pani Danuta Rymutowa/
  • g.9.30 KWADRANS Z BOŻYM SŁOWEM
  • g. 10.00 EUCHARYSTIA – SUMA W INTENCJI WSZYSTKICH PARAFIAN – O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIENSTWO BOŻE I SZCZEGÓLNĄ OPIEKĘ NMP MATKI KOŚCIOŁA NAD OFIARODAWCAMI I DOBRODZIEJAMI NASZEGO KOŚCIOŁA A DLA ZMARŁYCH PARAFIAN O ŁASKĘ ŻYCIA WIECZNEGO!
  • g.11.00 KAWA Z PROBOSZCZEM /dzisiaj zaproszenie przyjął ks. Teodor Kiljan oraz Pan sołtys Brzezia Wiesław Czajowski a 7 czerwca Pani dyr. SP mgr Marta Kowalik oraz Pan Dyr. SP w Brzeziu mgr Paweł Miłobędzki/ SERDECZNIE ZAPRASZAM!

   

  Przed nami następujące uroczystości i święta:

 • Ogłoszenie

  w spr. uzyskania systematycznej i nieodpłatnej pomocy żywnościowej

  Informacja od : CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
  POMOC UDZIELANA JEST W POSTACI SYSTEMATYCZNEJ , NIEODPŁATNEJ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

  Kto może skorzystać z pomocy:
  Program przewiduje wsparcie dla:
  1/ pojedynczych osób i rodzin
  2/ najbardziej potrzebujących tj osób, które z powodu trudnej sytuacji ( np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą) ORAZ  niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, a których dochód nie przekracza netto:
  1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  Uwaga : Pomoc dotyczy także obcokrajowców przebywających na terenie RP

  Jak można uzyskać skierowanie do opisanej wyżej pomocy?

 • Konkurs PATRIA NOSTRA – zaproszenie dla młodzieży z Archidiecezji Krakowskiej

  Drodzy Rodzice 
  DROGA   MŁODZIEŻY

  Mamy zaszczyt zaprosić WAS  /młodzież/  z parafii Archidiecezji Krakowskiej do wzięcia udziału w internetowym konkursie historycznym PATRIA NOSTRA. Zapraszamy młodzież ministrancką i młodych ludzi ze wspólnot parafialnych pod kierunkiem ich opiekunów i księży.

  Zadanie konkursowe polega na opracowaniu krótkiego filmu lub animacji związanej z historią Polski lub historią Kościoła i chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Tematy są przydzielane przez organizatora ale istnieje także możliwość wyboru tematu własnego, np. związanego z osobą Jana Pawła II lub prymasa Stefana Wyszyńskiego.

  Rekrutacja trwa. Do konkursu przystąpiło już 60 drużyn z Małopolski. Mamy jeszcze wolne miejsca dla kilkunastu zespołów, które mogą składać się z jednego pełnoletniego opiekuna i jednego – do trzech uczestników w wieku 12-19 lat.