Diakonia Słowa Bożego – Krąg Bibilijny

Dlaczego Krąg Biblijny?

Na spotkaniach Kręgu Biblijnego gromadzą się osoby chcące poznawać i odkrywać tajemnice Pisma Świętego. Słowa, które Bóg kieruje do nas w swoim wyjątkowym zapisie intrygują i skłaniają do głębokich przemyśleń. Tajemnice Pisma Świętego zgłębiane były przez teologów różnych epok i narodowości, którzy dokonali wszelkich możliwych analiz i interpretacji. Wydawałoby się, że ujawniono już wszystko, że wielkie umysły tego świata zajrzały pod każdy werset i ważąc jego litery przedstawiły światu prawdę i zamysł samego Boga. Jednakże tak nie jest.

Główny Redaktor tego dzieła – Duch Święty nadał Pismu Świętemu imienny i nieskończony charakter po to, aby każdy, kto je czyta mógł odnaleźć w nim tajemnicę własnego istnienia i nadzieją swojego powołania, aby każdy, kto je czyta mógł dostrzec obecność Boga nie tylko w historii Ewangelii, ale aby dostrzegł ślady Ewangelii w samym sobie, niezależnie od tego, w jakiej żyje szerokości geograficznej i z jakiej pochodzi epoki. Duch Święty dedykował tę wyjątkową Księgę każdemu człowiekowi z osobna, tym, co odeszli, ale i też tym, co dopiero przyjdą.

 

Dlaczego mamy czytać we wspólnocie?

Czytanie i rozważanie Pisma Świętego otwiera przed nami przestrzeń do kontaktu z Bogiem. Pozwala Bogu do nas mówić, a nas czyni wrażliwymi na Jego głos i uzdatnia do zadawania Bogu pytań i wreszcie pozwala po prostu pobyć w Jego obecności, w obecności Jego Słowa.

Czytanie rodzi poznanie, poznanie jest początkiem rozwoju, który prowadzi do zmiany. Zmiana buduje w nas dobre relacje, które z kolei wzmacniają wspólnotę. Jesteśmy na początku tego procesu. Chcielibyśmy, aby Słowo Boże nas zmieniało, aby było naszą inspiracją i przyczyną odkrywania samego siebie w prawdzie Bożego Oblicza, aby z Jego słuchania rodziła się nasza wiara.

 

„Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów Proroctwa…” (Ap 1,3)

 

W tym  roku 2019 jeszcze od jesieni rozpoczniemy przygodę ze Starym Testamentem. Zaczniemy  od początku, od Genesis. Zrodziliśmy się w nowym świecie i zażywaliśmy pierwotnego szczęścia w Edenie. Niestety niezbyt długo to trwało, bo bolesny upadek pierwszych rodziców wprowadził nas do innej rzeczywistości. Byliśmy świadkami bratobójczego zabójstwa, później poniosły nas wody potopu, a gdy opadły to wraz pierwszym kapitanem (Noe) i jego rodziną zadomowiliśmy się na suchym lądzie. Później z własnej pychy wybudowaliśmy sięgającą nieba wieżę Babel… i pomieszały nam się języki. W tym roku studiujemy historię patriarchów. Poznaliśmy już Abrama, co został Abrahamem i zawarliśmy przymierze w Bogiem.Byliśmy świadkami upadku Sodomy i Gomory. Nie ominęło nas doświadczenie ciężkiej próby – zostaliśmy wezwani do ofiarowania ukochanego syna – Izaaka… Teraz prowadzi nas Jakub. Poznaliśmy już jego oszustwo w zdobyciu pierworodztwa i błogosławieństwa ojca. Zobaczyliśmy jak Jakub stoczy walkę z aniołem i doczekał się dwunastu synów. Przed nami jeszcze niesamowite przygody.

 

Opiekunem Wspólnoty Kręgu jest ks. Proboszcz.

Aby dobrze wykorzystać czas spędzony nad analizą Słowa Bożego wszyscy jesteśmy zaproszeni do udziału we Mszy Świętej bezpośrednio poprzedzającej nasze spotkanie.

 

Jeżeli czujesz w sobie głód wiedzy, masz w sobie pasję poszukiwań, chcesz słuchać i mieć satysfakcję z rozumienia to dołącz do nas.
Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w poniedziałki po Mszy św. w auli św. Franciszka
.

Zapraszamy!

Agnieszka Jachym