Ogłoszenia Parafialne

32 Niedziela Zwykła – 08.11.2020

 

Dziś pierwsza niedziela miesiąca – na każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziś dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

ZAPRASZAM DO DUCHOWEGO UCZESTNICTWA WE MSZACH ŚW. w intencji WSZYSTKICH PARAFIAN O ZDROWIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE ZA WSTAWIENNICTWEM NMP MATKI KOŚCIOŁA I ODDALENIE OD NAS I NASZYCH RODZIN ORAZ DOMOSTW WSZELKIEGO ZŁA W TYM EPIDEMII.

Można jeszcze podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, polegające na objęciu 9-cio miesięczną modlitwą jednego, anonimowego dziecka poczętego. Deklaracje udziału w tym dziele na stoliku przy drzwiach wyjściowych.

  • W poniedziałek – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ, katedry biskupa Rzymu
  • We wtorek — wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
  • We środę – św. Marcina z Tours, biskupa – (11.XI) – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. Pamiętajmy o wywieszeniu flag narodowych!
  • W czwartek – św. Jozafata, biskupa i męczennika
  • W piątek świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
  • W niedzielę — św. Alberta Wielkiego – biskupa i męczennika

Wypominki Roczne – modlimy WSPÓLNOTOWO się za naszych zmarłych przez cały rok w I i III niedzielę miesiąca o godz. 7:50, 9:50 i 15:50. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na Eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie. Raz w miesiącu będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych. Najbliższa Msza Wypominkowa w piątek, 4.XII 2020 o godz. 17.00 Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej Księdze Życia.
Kartki na wypominki można pobrać przy wyjściu z kościoła i złożyć osobiście /do końca listopada/ lub wrzucić do skrzynki na listy przy wejściu na plebanię lub przy wejściu do Kościoła . Proszę o czytelne wpisanie imion i nazwisk zmarłych polecanych w wypominkach oraz określenie godziny!
Proszę jednocześnie Tych Czcigodnych Parafian o uzupełnienie zaległych 0płat -ofiar na utrzymanie cmentarza na kolejne lata /opłaty wywozowe śmieci , utrzymanie czystości, podatki , konserwacja , naprawy zniszczeń itp./ za miejsce grobowe – szczególnie od roku 1999-2000
do 2020 oraz Tych z Państwa , którym w tym roku kończą się terminy /16 grobów !/

Dziękuję Rodzinom,/ z ul. Szlacheckiej 119,121,127,129,133/ którzy wczoraj zadbali o czystość i piękno naszej świątyni. Za tydzień zapraszam mieszkańców ul. Szlachecka n-ry: 164/ 1 , 164/3 164 C/2 , 164E/1